Økokrims ni sjekkpunkter mot korrupsjon


1. Organisering, opplæring, oppfølging og kontroll tilpasset virksomhetens forretningsoperasjoner og korrupsjonsrisiko.

2. Generelle instrukser og retningslinjer.

3. Korrupsjon eksplisitt tatt opp i de etiske retningslinjene.

4. Rutiner for håndtering av korrupsjonsspørsmål.

5. Gode manualer er ikke tilstrekkelig; etterlevelsen er avgjørende.

6. Kartlegging og identifisering av særlige risikomomenter.

7. Regelmessig oppfølging ved konkrete spørsmål om hvordan operasjoner som kan medføre risiko, faktisk blir utført.

8.Innpode ledere om deres ansvar som ledere og forbilder, både når det gjelder å følge reglene og å varsle om avvik.

9. Jevnlig innskjerping og oppfriskning av rutiner.

Kilde: Trond-Erik Schea, Økokrim, trykket i Dagens Næringsliv, 12.mars 2013.