Kampen mot korrupsjonen

Kronikk i Dagsavisen, 21. februar 2013

Malaysia: Yara, Jotun, Telenor - det kommende valget er interessant for flere norske selskaper.

Kampen mot korrupsjonen
Long Litt Woon


Frihandelsavtalen mellom Malaysia og Norge, og de tre andre EFTA-statene, ble undertegnet i november i fjor. Handelen mellom Malaysia og Norge er i dag beskjeden; den totale samhandelen (summen av import og eksport) var i fjor på 2,6 milliarder kroner. Men sammenlignet med for ti år siden er økningen 56 prosent, og ventes å øke ytterligere i årene som kommer.

Yara og Jotun er kjente varemerker i Malaysia; til og med på landsbygda ser man reklame for begge to og for deres eksportvarer. Også forøvrig er Malaysia interessant for Norge, blant annet når det gjelder fiskeeksport; prisen på norsk laks er nå overkommelig for gjennomsnittsfamilien.  For telekommunikasjonstjenester alene omsettes det i Malaysia for mer enn 8 milliarder kroner per år, og Telenor eier 49 prosent av aksjene i et av Malaysias største teleselskaper, Digi.

Så langt har det vært «business as usual» for utenlandske selskaper i Malaysia, også de norske.
Men det politiske landskapet kan fort endre seg.

I hovedstaden, Kuala Lumpur, er det blitt holdt en stor, fredelig demonstrasjon sist uke, i regi av opposisjonen, Pakatan Rakyat («Folkets allianse»). Tallet på de som deltok  skal være 30  000 – 50  000 , avhengig av hvem man spør; mange kom langveis fra.

Ifølge opposisjonen er korrupsjon, «vennetjenester» og nepotisme  hovedproblemer som bare har vokst. Transparency Internationals siste «Global Corruption Barometer» viser at 46 % av borgerne mener at korrupsjonen i Malaysia har økt siden 2007, og det er politietaten og de politiske partiene som regnes som mest korrupte. En skilsmissesak mellom sønnen til en høytstående politiker og hans kone har fått mye oppmerksomhet i media nylig, i hovedsak fordi konen har gjort allmenheten oppmerksom på mannens hemmelige bankkonti i Malaysia og i utlandet, i en størrelsesorden som ikke står i forhold til lønnen. Endelig får man tall på bordet!

Stemningen var tydelig spent på forhånd; tidligere demonstrasjoner i regi av opposisjonen har, uten unntak, endt med hardhendte reaksjoner fra politiet. Denne gangen ble alle overrasket over at politiet la til rette for både folk og trafikkontroll, noe som også ble kommentert i dagspressen. Det er ikke hverdagskost at politiet bidrar til at også opposisjonenen kommer til orde; i Malaysia er retten til ytringsfrihet som regel forbeholdt de regjeringsvennlige. Enkelte politiske kommentatorer mente at politiets overraskende adferd skyldtes statsminister Najib Razaks «transformative ledelse», andre at  han ikke hadde noe valg pga den økende oppslutningen om opposisjonen.

Ved siste valg, i 2008, tapte regjeringspartiet Barisan Nasjonal sin to-tredjedelsmajoritet i Parlamentet for første gang siden frigjøringen fra britene i 1957. Det som syntes umulig hadde skjedd. Opposisjonen og folket skjønte at endring faktisk var mulig. Siden den gang har opposisjonens offentlige demonstrasjoner blitt møtt med streng politikontroll og andre hindere, som f eks å stenge gater slik at det blir vanskelig for folk å møte opp. Det er tydelig at lederne i regjeringspartiet er usikre på hva som er i ferd med å skje .
Likevel, regjeringspartiet har stadig de fleste kort på hånden  foran valget, som må holdes før slutten av april i år.  Spørsmålet er, først og fremst, hvor mye sterkere opposisjonen klarer å bli.
Én ting regjeringen kan gjøre, og som kan sikre en brakseier, er å ta ut tiltale mot en korrupt «stor mann». Det er nok av alternativer å velge mellom. Spørsmålet er selvfølgelig om den tør; alle med makt har tette bånd til hverandre og deres familier. En eventuell  dominoeffekt kan være vanskelig å stanse.

Et aktuelt spørsmål, uansett valgresultat, er hvordan norske selskaper forholder seg til korrupsjon som fenomen i Malaysia. Korrupsjonen koster samfunnet midler som sårt trenges til utdanning, helse og infrastruktur. Den svekker tilliten til offentlige institusjoner, og den fører til konkurransevridning og andre uheldige konsekvenser som svekker et effektivt næringsliv. Er grensen mellom kundepleie og smøring krystallklar for norske selskaper i Malaysia? Når kulturen er fremmed, er gråsonen mellom det som er akseptabelt, og det som ikke er det, enda videre og bredere.  I Malaysia spanderer man nemlig mye mer på hverandre, også mellom businesspartnere, enn man gjør i Norge. Man gir hverandre gaver (ofte matvarer) i høytider, og man inviterer folk (gjerne nye bekjentskaper) hjem til seg. Mange nordmenn har opplevd å bli invitert til bryllup i Malaysia; det man regner som privat og tilhørende hjemmesfæren i Norge er ofte ikke det i Malaysia.

Et annet spørsmål er hvordan en sterkere opposisjon kan påvirke næringslivet. I Malaysia hadde man nylig en stor debatt etter et forslag fra «Parti Islam», ett av de tre partiene i opposisjonsalliansen: ikke-muslimske frisørdamer skulle ikke få lov til å klippe håret til menn. Parti Islam ønsker en sterkere segrering mellom kjønnene, ikke bare blant muslimer, men også blant ikke-muslimer. Forslaget vakte stor røre, og det var mange som opplevde at en grense var brutt i Malaysia: vanligvis har ikke forslagene til Parti Islam berørt ikke-muslimer, bare muslimer. Partiet har siden tonet ned forslaget og forsøkt å la det gå i glemmeboken. Men forslaget har forsterket bekymringen mange har om forholdet mellom partiene i opposisjonen. De har lite felles bortsett fra ønsket om å fjerne den nåværende regjering.

Foreløpig er det lite trolig at slike «ekstreme» forslag vil få gjennomslag, og at de vil påvirke norske interesser i Malaysia.

Men alt er åpent. Dagens gallupundersøkelse viser at det bare er en prosent forskjell i popularitet mellom statsminister Najib Razak og opposisjonens leder Anwar Ibrahim. Dette er en situasjon Malaysia aldri har opplevd før, og noe helt nytt og skremmende for regjeringspartiet. Alle venter med spenning på valget i Malaysia. Det bør også de norske selskapene  gjøre.