VG tar saken


VG har tatt til orde for en endring i språkbruken etter 22/7. Avisen ønsker nå å snu ordstillingen, og heller snakke om pakistansknordmenn (og ikke norskpakistanere), muslimske nordmenn (og ikke norske muslimer) mv. Grunnen er fordi mange av dem som omtales som norskpakistanere ol er norske borgere, født og oppvokst her i landet. Avisen viser også til praksisen i USA hvor en norskamerikaner er ikke en nordmann med amerikanske aner, men en amerikaner med norske forfedre.

Dette skrev jeg om nøyaktig fire år siden i Aftenpostens signertspalte. Better late than never!