Kvinner i styret. Norge på topp i ny undersøkelse.

I anledning Kvinnedagen 2011:
En nylig utgitt rapport undersøker kjønnsfordelingen i styrer og reguleringstiltak i en internasjonal sammenheng. Rapporten fra Deloitte Global Center for Corporate Governance, "Women in the boardroom: A global perspective", sammenlikner status i 12 land og presenterer en oversikt over iverksatte tiltak for å øke den kvinnelige styreandelen.