Andres kommentarer til mine skriverier

Kommentarer til noen av mine tidligere artikler:

Are Slettan skriver i NA 24 om min Signert-spalte om "IA-mysteriet"

Andreas Føllesdal skriver i Dagbladet og refererer til min artikkel om kvotering til styrerommet.

Jill Walker Rettberg refererer til flere av mine poster i bloggen jill/txt 

Minister Lysbakken blogger om orddeling og viser til en gammel artikkel jeg skrev om hvordan bli flink i norsk.

Sivilombudsmannen refererer til en FOU-rapport jeg forfattet i ombudets undersøkelse av Utlendingsdirektoratets generelle erfaringer med retursvikt.

Henvisning fra lorentz.com i en artikkel om den usynlige rasismen.

Tips om bloggen min fra sol.no (i venstrekolonne, under "blogger").