Kurs i hersketeknikk


Arrangerte nylig kurs i hersketeknikk for en fagforening. Målet var å øke innsikt i hersketeknikker, især i situasjoner som er relevante for tillitsvalgte.

På dagsordenen var: 1)rollen som tillitsvalgt 2)makt og avmakt 3) hersketeknikker og 4) hva kan gjøres?

Opplegget var vekselvis alvor og ”lek” med innlegg, dialog i grupper og praktiske øvelser.

I tillegg til de fem klassiske hersketeknikkene, fikk deltakerne også anledning til å se nærmere på hersketeknikker anno 2009.

Tilbakemelding på grunnkurset i hersketeknikk:
"God kunnskap på området, meget god formidlingsevne og spilte godt på kursdeltakerne/aktiviserte deltakerne på en god måte. Det var godt fordelt tid mellom forelesninger/tale fra konsulenten og oppgaver til deltakerne. Deltakerne ble satt i god stand til å skjønne hva hersketeknikker er,hvordan makt og makt bruk er og hvordan de skal takle situasjonen når de står midt oppe i den..... Engasjementet fra konsulenten var på topp hele tiden. Et kurs jeg vil anbefale sterkt at alle som er tillitsvalgte og bør ha gjennomgått for å kunne ivareta sin rolle som tillitsvalgt på en god måte."