Lønn for strevet, men skatt på viddeneSom gjestespaltist i Skattebetaleren 3/2009 skriver jeg om forskjellsbehandling mellom lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Se side 43 i Skattebetaleren 3/2009.