Nye tider i Malaysia


Nye tider i Malaysia

NY STATSMINISTER. Malaysia har fått ny statsminister. Stafettvekslingen har ikke skjedd uten spenning, og det er ikke klart hvordan den nye etappen blir.

Ny artikkel i Aftenposten 24. april 2009.


SAMMENLIGNET MED sine nærmeste naboer, Thailand og Singapore, kan Malaysia muligens plasseres midt på treet når det gjelder demokratisk utvikling. I Thailand har politisk maktovertagelse skjedd etter massedemonstrasjoner, og politiske konfrontasjoner er flere ganger blitt «løst» gjennom militærkupp. I Singapore går alt mer pent og pyntelig for seg, men slik blir det gjerne når nasjonen egentlig er en ettpartistat.
I Malaysia har det nettopp vært vaktskifte: Tun Abdullah Ahmad Badawi har gitt stafettpinnen videre til Datuk Seri Najib Razak, som blir ny statsminister.
Dette er en direkte følge av det som ble omtalt som en «politisk tsunami» i fjor, da regjeringspartiet, for første gang, fikk mindre enn to tredjedels flertall i parlamentet.
Badawi var sterkt ønsket som leder da han kom til makten for fem år siden. Mange var lei av forgjengeren, Dr. Mahatir Mohammed («Dr. M.»), som hadde styrt landet på tilnærmet eneveldig vis i 22 år.
I tillegg til å slå ned på alle tegn til politisk motstand, og på «regimenegative» ytringer i medier, var «Dr. M» også arkitekten bak Malaysias policy med å favorisere majoriteten – malayene – i det fleretniske landet, på bekostning av minoritetene, særlig kinesere og indere.
Badawi vil bli husket fordi han tillot mer ytringsfrihet enn «Dr. M.» Det var også i Badawis tid at opposisjonen i Malaysia klarte å gjøre seg gjeldende. Men opposisjonens sterkere stilling resulterte også i store tap for Badawis parti, og fremskyndet hans egen exit fra politikken. Badawi hadde ambisjoner om å fjerne systemisk korrupsjon og å reformere rettssystemet. Han hadde også planer om å fornye politiet og den offentlige forvaltning. Ikke på noen av disse områdene har vi sett nevneverdige endringer i positiv retning.
Badawis siste tale til sitt eget parti var en advarsel – og kanskje også et tegn på hva vi kan forvente oss med Razak.
Badawi advarte nemlig mot diskriminering av etniske minoriteter og bruk av udemokratiske midler for å ramme politiske motstandere.
Den nye statsministeren, Razak, har pustet og åndet politikk i et langt liv. I tillegg til å ha sittet i parlamentet siden han var 23 år, er han også sønnen til Malaysias annen statsminister og nevøen til den tredje.
Alternative aktuelle statsministerkandidater har det ikke vært lett å få øye på.
Razak starter ikke i sin nye jobb med blanke ark og nye fargestifter. Det går rykter om at han har mottatt bestikkelser. I tillegg er han blitt knyttet til et drap som har alle elementer av skandale: Utroskap, en utenlandsk kvinne og militære eksplosiver brukt som drapsvåpen. Razak har benektet alle beskyldninger.
Razak skal lede Malaysia gjennom finanskrisen og økende arbeidsledighet.
Det er i dag mange som spør seg om han er rett mann for jobben.
Alle har vært spent på hvordan Razak skulle sette sammen sin regjering. Det er nettopp blitt kjent at «Dr. M.»s sønn kommer inn i regjeringen. Dette kan være et tilbakeskritt: Mange kommentatorer frykter at «Dr. M.» herved gjenoppstår politisk.