Er Barack Obama Venstre-mann?Dette skriver jeg i Aftenpostens Signert-spalte 25.11.2008.


Er Barack Obama Venstre-mann?

USA har valgt sin 44. president og mange norske politikere har latt seg begeistre. Hvis Obama var norsk, hvilket politisk parti ville han føle seg mest hjemme i?

SVS ERIK SOLHEIM og Aps Trond Giske har fulgt det amerikanske valget ikke bare fra sofakroken hjemme, men i Junaiten, og Høyres Afshan Rafiq har hatt valgvake. Vi har sett Lars Sponheims (V) forsøk på Obama-retorikk på NRKs nettside og Dagfinn Høybråten (KrF) lar tårene få fritt løp i fryd over det han oppfatter som Obamas oppslutning om KrFs politikk.
Slik ønsker mange norske politikere å omfavne Obama. Spørsmålet er hvem Obama har mest lyst å bli omfavnet av. Eller, hvilket politisk parti i Norge ville Obama følt seg mest hjemme i?

Skattelette.

Hovedsaken i sluttspurten av valget var økonomien. Obama har tatt til orde bl.a. for skattelette for alle som tjener mindre enn 250000 dollar, og han vil reversere en skattepolitikk hvor de rikeste er blitt favorisert. Obamas holdning til skattelette gjelder ikke bare for lønnsmottagere, men også for småbedrifter. Statens finanser vil Obama styrke ved å redusere utenlandsgjelden – som doblet seg under Bush, og han vil få slutt på at skattebetalernes penger skal sløses på det han oppfatter som ineffektive offentlige programmer.
Sett med norske øyne kan vi finne gjenklang for deler av Obamas skatte- og økonomiske politikk i partier fra Rødt og SV på venstresiden til Høyre på motsatt side.
Helse er et annet tema som flagges høyt av Obama. Mens John McCain ønsket å gi alle en sjekk på 5000 dollar som folk kunne bruke til å kjøpe den helseforsikring de ville ha, mot at de meldte seg ut av helseforsikringsprogrammet på jobben, har Obama vært mest opptatt av å få etablert et helseforsikringsprogram for de 45 millioner som mangler det i dagens USA. Fra et norsk utgangspunkt er Obamas ambisjoner mht. helseforsikring en selvfølge; ingen politiske partier i Norge går inn for McCains «konstantstøtte-tankegang» når det gjelder helsetjenester.

Grønne arbeidsplasser.

Miljø og energi er sentrale temaer for Obama. Han har lansert både klare mål for en reduksjon av karbonutslipp, og planer for å gjøre USA mindre avhengig av importert olje. I tillegg ønsker han å skape nye arbeidsplasser innenfor den grønne økonomien. Vi finner gjenklang for deler av Obamas miljø- og energipolitikk blant våre hjemlige politiske partier, f.eks. SV og Venstre.
Obamas politiske idealer vil få et tøft møte med realitetenes begrensninger, men en ting han allerede har utmerket seg ved er sin evne til å tenke nyansert om vanskelige temaer, som f.eks. det såkalte rasespørsmålet, og å kommunisere på en måte som løfter og fornye debatten. Her er det ikke lett å komme på tilsvarende norske eksempler.
Summa summarum: Obama sier at staten ikke kan løse alle borgernes problemer, men han er mer enn klar til å endre dagens skattesystem, og bruke statlige ressurser til en ny helsepolitikk og en aktiv miljø- og energipolitikk.
For enhver smak. En rimelig konklusjon er at Obamas politiske meny innenfor økonomi, helse og miljø har noe for enhver norsk politisk smak, med unntak av Fremskrittsparti. Men like klart er det at det ikke finnes ett norsk politisk parti der Obama ville finne seg til rette.