Obama-kodenDette skriver jeg om i Aftenpostens Signert-spalte, 6. august 2008.

Obama-koden

AUF-leder Martin Henriksen skulle ønske at statsminister
Jens Stoltenberg begeistret velgerne mer. Muligens burde
flere politikere lære å knekke Obama-koden.

FRA MITT partifrie ståsted kunne Henriksens sukk også gjelder de andre partilederne: Når ble du eller jeg sist begeistret for en leder av et politisk parti? Den stadig synkende valgdeltagelsen kan tyde på at Obama-koden kan være det som skal til for å vekke mer begeistring hos velgerne.

En talens mester.

Nylig var Barack Obama i Berlin hvor han holdt en tale som demonstrerte, nok en gang, at han er en mester i talekunst. Dagsavisen var så begeistret at den - på forsiden - omtalte Obama som "president av Europas forente stater". Hva er hemmeligheten? Retorikk krever at man taler både til hjerte og hjerne. Retorikkens repertoar er logos (saksargumenter), pathos (følelsesargumenter) og ethos (moralske argumenter). Alle elementene finnes i Obamas Berlin-tale, men pathos dominerer; Obama vekker positive følelser.

Kontakt og inkludering.

Obama begynner med sin fars drøm om frihet og et bedre liv i USA. Han følger opp med å si at grunnen til at alle har kommet for å høre på ham, er at de deler den samme drømmen om frihet og et bedre liv. I løpet av noen få minutter har han klart å skape kontakt med hver eneste person i forsamlingen og blåst opp en stor, inkluderende boble som det føles godt å være i. Obama går da tilbake til de dramatiske dagene for berlinerne i 1948 da en luftbro var nødvendig for å bryte sovjet-kommunistenes blokade av Vest-Berlin. Folk sultet, og vinteren var kald, men "berlinerne nektet å gi opp".Mot alle odds ble luftbroen en suksess, partnerskapet mellom det amerikanske folk og berlinerne var et faktum. Ifølge Obama burde derfor alle i verden "se til berlinerne" for å lære, for eksempel, hvordan en mur kan rives ned. Obama bruker effektive bilder som en luftbro med amerikanske fly og nedriving av en mur, til å fremme et saklig argument for at endring er mulig. Gjennom dette eksempelet gjør Obama alle berlinere samtidig til helter. Han får dem til å føle seg litt høyere, litt penere og litt sterkere.

Håp og endring.

Obama minner alle om at verden i dag har store utfordringer og nevner blant annet terrorisme. Samtidig sier han at USA og Europa har drevet litt fra hverandre. Han påpeker at tiden for å bygge broer er kommet, men at denne historiske sjansen vil kreve noe av oss - og her nevner han behovet for tyske soldater i Afghanistan, et kontroversielt tema også i Tyskland.

Motiverer til innsats.

Obama unnviker ikke alvorlige temaer. Han sier tydelig hva drømmen om en bedre verden vil kreve: Han motiverer til innsats gjennom å tegne det store bildet og vise målet og meningen med Tysklands bidrag. Han argumenterer med at det er dette som er moralsk riktig. Enkelte partier som for tiden har medvind i meningsmålinger spiller mest på folks misnøye og egoisme. Men negative følelser skaper ikke begeistring.Ønsker partiene å begeistre oss, må de satse på positive følelser som gir håp, som inspirerer til handling og som gir oss en følelse av å være med på noe viktigere og større enn oss selv.
En lengre versjon av denne artikkelen ble publisert i Politiken (Danmark), 18. august 2008.

Klikk her for tekst og video av Obamas Berlin-tale "A World That Stands as One".

Herman Willis var til stede i Berlin.