Dialekter og kommunikasjonDialekt og språklig identitet må vike plassen for forståelighet når nordmenn kommuniserer med utlendinger, mener filolog og medforfatter til NTNUs dialektguide Åsta Øvregaard. Les kronikken "Når dialekt blir maktspråk" av Åsta Øvregaard, 26.1.2008, Aftenposten

Reaksjon fra Arne Torp 29.1.2008

Svar fra Åsta Øvregaard 4.2.2008

Åsta Øvregaard er medforfatter i en dialektguide fra NTNU.