Obama: A more perfect union


Her kan du høre og lese talen til Barack Obama som går direkte inn på rasespørsmålet og rasisme i USA. Det er ingen vanlig valgkampanjetale; Obama gir lytteren noe nytt de ikke har hørt før gjennom måten han analyserer utfordringen og bygger broer på. Talen er på 37 minutter.