Likelønn og den gordiske omsorgsknuten


Først når velferdstiltak våger å utfordre nedarvet vanetenkning og praksis, vil flere kvinner tjene bedre og flere menn bruker mer tid på barna sine.

Jeg mener at tredelingsforslaget ikke er vesensforskjellig fra prinsippet bak dagens pappakvote – som det er bred politisk enighet om.

Samtidig er jeg enig at folk bør selv få bestemme hva som passer dem best.

Hvordan kan den gordiske omsorgsknuten kuttes?

Dette skriver jeg om i Dagens Næringsliv 3. mars 2008. En lengre versjon av artikkelen ble trykket i Politiken (Danmark) 8. mars 2008.

Jeg har også skrevet om omsorgsknuten i NAVs blad nr 03/08 . (side 16) 

Mer likestilling på jobb henger sammem med likestilling hjemme. Arbeidsforskningsinstitutt (AFI) har kommet med en ny rapport "Likestilling og livskvalitet". Den kartlegger menns og kvinners syn på og forståelse av likestilling i relasjoner, familie, arbeidsliv og samfunn.

Mer om mannsforskning finnes her.