Kinesisk nyttårDen kinesiske kalenderen følger månesyklusen, i motsetning til den gregorianske kalender. Derfor faller kinesisk nyttår på ulike dager i vår kalendar. Det er tolv dyr i den kinesiske kalenderen; ett for hvert år i en tolvårssyklus. Kinesere elsker horoskop og tror vi får de samme egenskapene som "vårt" dyr.

Vet du hvilket kinesisk år du er født i? Sjekk her.

Rat 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
Ox 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
Tiger 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
Rabbit 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
Dragon 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
Snake 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
Horse 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
Sheep 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
Monkey 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
Rooster 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
Dog 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
Boar 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

NB Denne tabellen har størst treffsikkerhet for dem som ikke er født i begynnelsen av året. Eksempel: kun dem født etter kinesisk nyttår 7. februar 2008 er "rotter". Er man født en gang mellom 1. januar og 6. februar 2008, er man fortsatt "gris".

Visste du at FN har erklært 2008 som potetens år?
Klikk her for mer informasjon om the UN year of the potato.