Svensk likestillingsbonusTre ting er nødvendig for å få fedrene til å ta foreldrepermisjon. Det ene er lønnskompensasjon, det andre er individuelle løsninger og det tredje er kreative strukturer jfr ideen om "likestillingsbonus" i Sverige.

Sverige har en fedrekvote på to måneder. I følge forsker Ann-Zofie Duvander, har syv prosent av alle svenske foreldre delt fødselspermisjonen likt når barnet er to år.

For å få svenske pappaer til å ta lenger permisjon, jobber Sverige men å innføre en likestillingsbonus i 2008. Denne vil gi foreldrene et skattefradrag på 3000 kroner for å dele permisjonen mer likt. Sverige velger med andre ord å bruke positive insentiver fremfor tvang for å øke lengden på pappapermisjonen, og det blir spennende å se effekten av dette.

Se tidligere blogginnlegg om temaet foreldrepermisjon.