Kjønnstesting av budsjett: et verktøy for økt likestilling


Økonomiske instrumenter som budsjetter bygger på en forutsetning at kvinner og menn - som grupper - har de samme muligheter til å ta de samme livsvalg. Offentlige budsjetter er ikke kjønnsnøytrale, men kjønnsblinde.

Offentlige budsjetter kan sementere kulturelle normer, men de har potensial også som et verktøy for økt likestilling.

Nordisk rapport: Sluttrapport fra et flerårig nordisk prosjekt om kjønnstesting av statsbudsjettet.

Nordisk rapport: Et diskusjonsgrunnlag for kjønnstesting av budsjett (på både svensk og engelsk).

Europarådet: Rapport om "gender budgeting".
Bakgrunnspaper om "gender budgeting".

Verdens pengeford:
Paper om "gender budgeting" fra IMF. Lettfattelig artikkel (på engelsk) om kjønnstesting av budsjett.

Nettside om "gender budgeting", et samarbeidsprosjekt mellom FN og Canada.

FAFIA, et Canadisk feministnettverk, har samlet mange lenker om kjønnstesting av budsjett her.

UNDP: Manual om Gender Responsive Budgeting.

EU: Rapport om Gender Budgeting.

Norsk-baltisk forskernettverk for kjønnstesting av budsjett koordinert av prof Hilde Bojer, Univ. i Oslo.

Se en rapport her om kjønn og budsjett - især i utviklingssammenheng - som finnes på engelsk, fransk og spansk.