Global Gender Gap Report 2007Sverige troner World Economic Forums siste Global Gender Gap Report for 2007, men Norge(2) ligger på topp sammen med Finland(3) og Island(4).Hovedsiden på World Economic Forum om prosjektet.

Som i fjor, er det interessant å se nærmere på sub-indeksene:Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival og Political Empowerment.

I subindeks "Economic Participation and Opportunity" får Norge 10. plass etter Mosambique, Filipinene, Ghana, Tanzania, Moldova, Sverige, New Zealand og Uzbekistan.

I subindeks "Educational Attainment" scorer Norge 17. plass og i subindeks "Health and Survival" 51. plass (!) Det er subindeks "Political Empowerment" hvor vi lander på 3. plass som trekker Norges sammenlagte plasseringen opp.

Hvilken verdi har slike kåringer? Både som bekreftelse at vi har oppnådd mye, og som inspirasjon til å arbeide mer på enkelte felt. Personlig synes jeg det er også fint å få nyansert vårt syn på andre land.

Rapporten fra 2006.