Språk og makt


Sent, men godt fra Bjarne Håkon Hanssen. Et inkluderende samfunn forutsetter et inkluderende språk. Derfor er det bra at Inkluderingsministeren går foran. Jeg har tidligere hørt Hanssen refererer til ungdom født og oppvokst i Norge som "annen generasjonsinnvandrere". Forhåpentligvis slutter han med denslags ekskluderende språkbruk nå at han har gitt ut en veileder i språkbruk på innvandringsfeltet.

Les Mala Wang-Naveens kommentar til Hanssens inkluderingsstunt her. Hun går et hakk lengre enn Hanssen og snakker om usynliggjøring av oss med innvandrerbakgrunn som nordmenn. Hun spekulerer også om det er politisk rådgiver Hadia Tajik (se bildet) som har fått Hanssen på nye og bedre tanker. Sjekk www.hadia.no

Aftenposten følger opp saken 5. september 2007.

Apropos språk, her er en lignende veileder om kjønn, språk og likestilling som er gått ut av trykk.

Språk er makt. Her er noen artikler om språk og kjønn som fortsatt er aktuelle:

Kjønn, språk og ideologi.
Språk, kjønn og likestilling.
Kvinneord og ordbøker.
Synlig og usynlig kjønnsretorikk.

Ny bok om norske dialekter tar bl a opp spørsmål om normalisering av talespråket.