Likestilling. Også for menn?


Min artikkel i Politiken (Danmark), 25. 9. 2007 handler om menn og likestilling. Jeg synes at det er snevert at debatten kun dreie seg om antall "pappauker" og mannens rolle som far.