Hersketeknikk"Vil du ha et kyss?" spurte Siv Jensen statsministeren midt i en valgduell nylig. Jensen kan tydeligvis mye om hersketeknikk.

Kunnskapen om hersketeknikk er nyttig fordi man kan anvende den til å avsløre maktmisbruk i sosiale relasjoner generelt, ikke bare mellom grupper, men også mellom individer - uansett kjønn eller bakgrunn.

Teorien om hersketeknikker er utarbeidet av sosialpsykolog Berit Ås. Hun tok utgangspunkt i forholdet mellom kvinner og menn. I følge Ås, bruker menn i hovedsak fem hersketeknikker overfor kvinner:

1. Usynliggjøring
Dette skjer når kvinner blir oversett, forbigått eller rett og slett glemt.

2. Latterliggjøring
Dette skjer når noen har det morsomt på kvinners bekostning. Det kan være ved å hentyde at kvinner er spesielt følelsesladet, sexy eller uintelligente.

3. Tilbakeholdelse av informasjon
Ved å holde tilbake informasjon sørger menn for at kvinner er uvitende om hva som skjer eller bakgrunnen for at avgjørelser blir tatt.

4. Dobbelt straff
Dette skjer når det blir galt det kvinner gjør og galt det de ikke gjør. Mange kvinner blir utsatt for press både fra arbeidsgiver og fra familien. Og uansett hva
de velger, blir utfallet galt.

5. Påføring av skyld og skam
Dette skjer når kvinner føler seg skyldige fordi de handler annerledes enn hva menn ville ha gjort i samme situasjon, og ender opp med å føle seg latterliggjort og påført dobbelt straff.

Klikk her for mer om hersketeknikker.

Hersketeknikker på engelsk:
Hersketeknikker på spansk: Cinco técnicas de dominación
Hersketeknikker på svensk: De 5 härskarteknikerna

Berit Ås om hersketeknikker og integreringsdebatten.

Friskt om hersketeknikk fra Nina Karin Monsen.

Kjetil og Kjartan Show demonstrerer et utvalg hersketeknikker på YouTube.