Mannspanel


Debatten rundt Bekkemellems mannspanel aktualiserer en artikkel jeg skrev for Syn og Segn (2/2006), "Likestilling sett fra sidelinja" om hvorfor likestilling som tema engasjerer kun de spesialinteresserte og hva som kan gjøres.

Her er artikkelen på bokmål og på nynorsk.