Mitt liv som kjønnskvotert (lang versjon)Norsk lov krever minst 40 % kvinner i styrene i allmennaksjeselskaper. Selskaper som ikke oppfyller den lovpålagte kjønnsbalansen innen 1.1.2008 risikerer å bli oppløst. For et år siden ble jeg kjønnskvotert inn i styret til et børsnotert allmennaksjeselskap. Er kravet om minst 40 % kvinner best for likestilling eller for næringsliv?

Politiken (Danmark) trykket, 9. august 2007, en lengre versjon av en artikkel som tidligere ble trykket i Aftenposten 07.08.07.

Til sammen 140 menn har mer enn 20 styreverv i norske allmennaksjeselskap.