Konesubsidiene
Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Sofie Mathiassen, skriver om hvordan staten subsidierer kjønnstypiske valg gjennom skatte- og velferdsordninger.

Hun skriver: "Selv om det er kvinners fulle rett å velge et liv som hjemmeværende, er det ikke et valg samfunnet bør stimulere ved hjelp av økonomiske subsidier. Det bidrar ikke til likestilling, det bidrar ikke til økonomisk vekst og velstand og det er ikke rettferdig overfor for dem som både har lønnet arbeid og i tillegg tar seg av barn og hjem."

Artikkelen kan godt leses sammen med min analyse (på nynorsk!) av hvordan likestillingskampen kan revitaliseres. En av tiltakene det bør tas tak i av Likestillingsministeren Bekkemellem er nettopp å fjerne de "kjønnede" ordninger som Mathiassen beskriver.