Kolonihage eller revolusjon?


Sommerreportasjer fra hageidyllene følges av bilder av hytter og smilende "kolonister" eller kolonihageboere. Hvilken funksjon hadde kolonihager før, og hva betyr kolonihager i dag? Jeg avslutter artikkelen i Aftenpostens Signert-spalte 18. juli 2007 med et forslag om en "kolonihagering" rundt Oslo i forlengelsen av satsingen i Groruddalen.

Lenke til Oslo krets av Norsk kolonihageforbund finner du her.

Senterpartiet går til valg med den første kolonihage i Oslo på femti år som sak.

Kolonihagehytter trenger ikke bare å se ut som Portveien 2. Det går an å få inn ny norsk design i dagens kolonihage.