170 ASA-styrer mangler fortsatt kvinnerPå nettsiden hegnar.no er det en oppdatert oversikt av styrene i allmenaksjeselskaper som fortsatt mangler kvinner.

Her vises kjønnsfordelingen med utgangpunkt i både kvinner (f eks 22,9 % av styremedlemmer i ASA-styrer) og menn (77,1 % av styremedlemmer i ASA-styrer).

Her er det også en oversikt av i alt 170 ASA-styrer som fortsatt mangler nok kvinner til å oppfylle kravet i loven, sammen med navnet på styrelederne.

Her er en beskrivelse av situasjonen pr 1. juli 2007 slik fagdepartementet ser den.

ECON har en interessant rapport om "Kvinner og menn med styreverv", Rapport 11-03 som blant annet viser at det ikke kun er kvinnenes kompetanse det er noe i veien med. Rapporten kan søkes fra denne lenken. Skriv "styreverv" i søkefeltet.