Ansvarlig globalisering: går det an?
"Responsible competitiveness" viser til markeder som belønner næringsvirksomhet som leverer bedre sosiale-, miljø- og økonomiske resultater.

Rangeringen av land etter "responsible competitiveness" viser til hvordan landene fremmer ansvarlig næringslivspraksis.

Den kan også leses som en indeks på ansvarlig globalisering.

AccountAbility har, for femte gang, sett nærmere på 108 land med data fra blant annet Verdensbanken. Sverige er rangert som nr 1, Norge nr 6.

Men når det gjelder sub-indeksen på likelønn, ligger Norge på nr 38. Dette bekrefter tidligere data fra OECD om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet i Norge. Så lenge jenter og gutter tar de samme utdanningsvalg som foreldrene, kommer vi til å fortsette med såkalte "manneyrker" og "kvinneyrker" i Norge.