Årets eksamensoppgave på videregående
Tekst: "Hvordan bli flink i norsk", Aftenposten, 20. juli 2006.

Oppgave: Presenter synspunktene til Long Litt Woon. Hvilken verdi har høy språkkompetanse for den enkelte og samfunnet?