Regjeringen stjeler fra de gamle


Norge skal bli verdens beste land å bli gammel i. Det lovet statsminister Jens Stoltenberg nylig. Skal vi tro på ham? Dette er spørsmålet jeg stiller i Aftenpostens Signert-spalte 25. juni 2007.