Demokrati er ingen tilskuersportFjorder, barnetog på 17. mai og midnattssolmodnede jordbær er ikke det beste ved Norge. Det jeg setter mest pris på ved Norge, er vår demokratiske styreform. Dette er temaet for min artikkel i Aftenposten, 18. juni 2007.

NB Dessverre snek det inn en tallfeil på redaktørens desk. Dette er blitt rettet opp i nettversjonen av artikkelen.

Her er en powerpoint-presentasjon om innvandrere og valgdeltakelse. Tale holdt på KIMs årskonferanse 2007.