Nettoinnvandring til Norge endrer karakter

foto: violentz, flickr.com


Statistisk sentralbyrå kommer med helt nye tall om nettoinnvandring til Norge og hvordan denne endrer seg. Polen dominerer på toppen, etterfulgt av Tyskland og Litauen.

Thailand, som kommer på nummer fire, domineres som kjent av kvinner som kommer til Norge grunnet ekteskap til etnisk norske menn.

Nettoinnvandringen fra Pakistan kommer først på 16. plass over de største landgruppene.

Dette er statistikk som særlig politikere og medier bør få med seg. Hører man på disse, kan man fort få inntrykk av at det er pakistanere som kommer til Norge i hopetall og som står for all "brudeimporten".