Hakk i plata fra Lae og StangByrådsleder Erling Lae og ordførerkandidat Fabian Stang har startet valgkampen.
De mener det er "mange nok innvandrere her" og "disse må integreres før byen tar imot flere". Dette er bakgrunnen for utspillet om å begrense familieinnvandring.

Her kan du lese mitt innlegg i Aftenposten 16. mai 2007.

Grenser for innvandring er et aktuelt tema i enhver diskusjon om innvandring og inkludering. Norge verken skal eller kan ta imot alle som ønsker seg hit, men Lae og Stang trenger å konkretisere hva de mener med utspillet sitt.

Hvordan har Lae og Stang tenkt å gjennomføre en slik begrensning rent konkret?

Må personer som skal gjenforenes med sine familier, etter å ha kommet gjennom nåløyet til UDI, søke Lae og Stang om familiegjenforening i Oslo?

Gjelder retten og friheten til å velge hvor man vil bo kun for personer uten innvandrerbakgrunn?

Lae og Stang sier ikke noe om begrensningen skal gjelde for alle familieinnvandringstillatelser eller kun for enkelte grupper. Statistikk fra UDI viser at Polen topper listen her med 1700 tillatelser av totalt 14 000.
I tillegg gikk 5000 av tillatelsene til personer som ble forent med norske eller nordiske borgere.

Lae og Stang viser til problemet med sosialt isolerte innvandrerkvinner. Kanskje betyr dette at de tenker først og fremst på å begrense familieinnvandring for såkalt ikke-vestlige innvandrere? Til allmenn orientering ble kun 1350 tillatelser, knapt 10 prosent av det totale antallet, innvilget til personer som søkte forening med personer som tidligere har vært asylsøkere og som ennå ikke har fått norsk statsborgerskap. Afghanere, somaliere og irakere utgjør de største gruppene blant disse.

Her har jeg tidligere skrevet om hvordan nettoinnvandring til Norge endrer karakter på bakgrunn av nye tall fra SSB.

SISTE FRA LAE
Byrådsleder Erling Lae kom med en polemisk replikk i Aftenposten 23. mai 2007 hvor han forsøker til å få det til å virke som det er jeg som misforstår og forvrenger. Men når så mange andre i tillegg til meg har "misforstått" Lae og Stangs budskap, sier dette kanskje mer om budskapssenderne enn oss mottakere? Her fastslår Lae at han ikke ønsker å begrense familieinnvandring og at han er bekymret for utviklingen av varige sosiale skiller etter etniske kriterier. Fint å få dette oppklart fra Høyre og Lae!

REPLIKK FRA OSMUNDSEN
Redaktør i MandagMorgen oppklarer hva som egentlig sto i lederen som fikk Lae og Stang til å reagere i første omgang. Jeg regner med at Lae ikke kommer til å definere dette som SV-oppgulp.