Global Gender Gap Index 2006

foto:alicia maey, flickr.com

World Economic Forum har lansert en spennende rapport som heter the Global Gender Gap Index 2006. Indeksen måler likestillingsgapet på fire områder - økonomi, utdanning, helse og politikk - i 115 land, over 90% av verdens befolkning. Rapporten syr sammen tilgjengelig data fra flere multilaterale institusjoner samt data fra World Economic Forums eget "Executive Opinion Survey".

Rapporten konkluderer at ingen land har oppnådd likestilling mellom menn og kvinner, men de nordiske land ligger generelt best an.

I et globalt perspektiv konkluderer rapporten at likestillingsgapet i utdanning og helse er minst. Når det gjelder økonomi er likestillingsgapet på 50%, men likestillingsgapet mellom menn og kvinner er størst i politikk; her har vi kun oppnådd 15% av en mulig 100%.

Når vi ser nærmere på rapportens utvalgte områder, finner vi imidlertid interessant stoff for et "likestillingstrett" publikum i Norge. Selv om Norges totalrangering ligger på nr 2 (bak Sveriges nr 1), ble Norge nr 11 på økonomi (Tanzania nr 1), nr 15 på utdanning (Australia nr 1), nr 61(!) på helse(Finland nr 1), og nr 2 på politikk (Sverige nr 1). Landrapportene er derfor også interessante å lese.

Andre globale likestillingsindekser er Gender-Related Development Index(GDI), Gender Empowerment Measure (GEM) og OECDs Gender, Institutions and Development (GID) database.