Democracy is not a spectator sportSiden 2002 har Australia National University arbeidet med en evaluering av Australia som demokrati. Denne "democratic audit" omfatter de fleste samfunnsdimensjoner. Det gir assosiasjoner til vår egen "Maktutredning". I motsetning til Maktutredningen, virker det som om den australske prosessen har klart å engasjere flere enn en liten professal krets.

Likestilling mellom menn og kvinner er et av flere temaer som tas opp i evalueringen.
I Global Gender Index 2006 rangeres Australia høyere enn Norge når det gjelder utdanning (Australia nr 1, Norge nr 15) og helse (Australia nr 57, Norge nr 61). Jeg har tidligere skrevet om denne indeksen i denne blogg.