Technology Entertainment Design (TED)

TED-konferansen holdes årlig i California, USA. Her samles kremen fra feltene teknologi, underholdning, design og mye mer. Her er det spennende stoff for noen og enhver.