Søskenbarnekteskap


foto: nissou, flickr.com

Camilla Stoltenberg har nylig laget en rapport om inngifte - forekomst og helsemessige konsekvenser.

Ikke overraskende hopper APs Arild Stokkan Grande på ideen om å lovforby søskenbarnekteskap. Statsråd Karita Bekkemellem er en annen politiker som ivrer for lovforbudet.

Problemet er selvsagt alvorlig for dem som blir rammet, men hvor stort er det? Og hva kan man sammenligne problemet med slik at vi skjønner dets omfang?

I følge Statistisk sentralbyrå er effekter av inngifte små. Omfanget av overdødelighet i denne gruppen kan for eksempel sammenliknes med omfanget av krybbedødsfall omkring 1990.

Statistikk må brukes med omhu også i spørsmål om søskenbarnekteskap. De helsemessige konsekvenser av inngifte er ikke av det omfang at det kvalifiserer som et folkehelseproblem som best kan takles med et lovforbud. Det er kun AP-politikere som forsøker å knekke FRP-koden ved å kopiere den som tror det.
Spørsmålet om søskenbarnekteskap er kommet opp i forbindelse med utformingen av den nye Utlendingsloven. Her har Arbeiderpartiet ivret for et "kinderegg" mot innvandring - av pakistanere. Siden dette ikke kan sies høyt, er tiltakene "forkledd" i en paternalistisk drakt; forslaget om aldersgrense som tiltak mot tvangsekteskap er for jentenes eget beste, og forslaget om et forbud mot søskenbarnekteskap er forebygging av misdannelser og andre negative helsekonsekvenser.