Tips til Statistisk sentralbyrå

Foto: Alistair Williams, www.flickr.com

Jeg er en ivrig fan av Statistisk sentralbyrå og har et forslag til forbedring:

Det er på høy tid at SSB sammenligner konsekvensene for arbeidsmarkedsdeltakelse for mødre og fedre i de vanlige kjøringer i forbindelser med teknisk beregningsutvalgets (TBU) arbeid.
Så vidt jeg vet er dette kun gjort én gang og da var forskjellen, som ventet, stor mellom kvinner og menn med 1, 2 og flere barn.

Hvorfor er det viktig å kartlegge dette over tid? Jo, for den samme grunnen som gjør at SSB i dag regelmessig kartlegger hvordan kjønn og tidsbruk endrer seg, hvordan far tar seg mer og mer fri for å ta seg av barn etc.

Hvorfor ser vi ikke denne forståelsen i SSBs arbeidsmarkedsstatistikk?
Er det kanskje fordi man tenker på menn og kvinner som individer, og derfor ikke tar inn over seg at et barn har både en far og en mor?
Man trenger ikke å være sosialantropolog med spesialisering i den norske familien for å vite at beslutninger om omsorg og arbeidsdeltakelse ofte er en familiebeslutning. Ikke en individuell en - også i det ekstrem individorienterte Norge i 2007.