Ønsket: 460 kvalifiserte kvinner til ASA-styrene


Foto: Bella of Bacardi, www.flickr.com

Det tidligere Likestillingssenteret fant ut at det var flere styreverv-gjengangere (personer med tre eller flere styreverv) på børsen som heter Svein enn det er kvinner. Det er på tiden at norsk næringsliv rekrutterer de beste fra hele befolkningen, ikke bare halve.
Det foregår en febrilsk hodejakt på de 460 kvinner som ASA-styrene fortsatt "mangler" før fristen går ut 1.1.2008. Det begynner med andre ord å haste for enkelte selskaper.

Som kjent vedtok Stortinget en lov som pålegger norske almenaksjeselskaper (ASA) å ha minst 40 prosent kvinner i sine styrer. Tall fra SSB viser at kvoteringsregelen er effektiv, men at det fortsatt er et stykke igjen til selskapene oppfyller kravene. Per 1. januar 2007 tilfredsstiller 38 prosent av ASA-ene kravet til kjønnsrepresentasjon i styret, dobbelt så mange som for et år siden.