Mamma- og Pappa-debatten

Foto: Dabe Murphy, www.flickr.com

Nøkkelen til mer likestilling ligger i en jevnere fordeling av omsorgsoppgaver. Mamma-og Pappa-debatten som pågår fokuserer først og fremst på omsorg for barn.

Men det dreier seg også om omsorg for f.eks. gamle foreldre og svigerforeldre. Ser man på Rikstrygdeverkets innvilgelse av omsorgspoeng for omsorg for eldre, syke, funksjonshemmede og barn under 7 år, utgjør menn 1,7 % og kvinner 98,3 % (Trygdestatistikk 2003).

For ideer til handling som ikke koster milliarder fra statsbudsjettet, look to Sweden:
http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article1142012.ece
Ellers har Per Asbjørn Risnes jr. nettopp kommet med en revidert utgave av "Verdens Beste Pappa".