Infantilisering fra Bjarne Håkon Hanssen


Foto: David Hofmann, www.flickr.com

Både SV og SP har markert motstand mot Hanssens forslag i den nye utlendingsloven om en aldersgrense for 21 år for å motvirke tvangsekteskap. Hanssen satser nå på at såkalte "tilknytningskrav" skal ha den samme effekt som en aldersgrense (fordelen er at ingen som ikke er spesielt interessert skjønner bæret av dette) . Hans offisielle begrunnelse er at dette vil sikre at ungdom med innvandrerbakgrunn skal ta høyere utdanning.

I posten "Nonsens fra Bjarne Håkon Hanssen" (se nedenfor) skriver jeg om hvordan Hanssen spiller på forestillingen om at ungdom med innvandrerbakgrunn generelt og jentene spesielt ikke tar videre-/høyere utdanning. Men tall fra SSB viser at etterkommerne av innvandrere er godt representert ved de høyere utdanningene, og har en like stor deltakelse som befolkningen i alt. Særlig interessant er at det er flere kvinnelige etterkommere som tar høyere utdanning enn gjennomsnittet i Norge. http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/09/ Hovedargumentasjonen til Hanssen bygger på en forestilling som ikke har grunnlag i virkeligheten.

Medieforsker Berit von de Lippe har skrevet om fenomenet infantilisering av kvinner i næringslivsjournalistikk. Kvinnelige toppledere framstilles som søte og blide. På denne måten fratar man kvinnene både makt og kompetanse; en hersketeknikk med andre ord.

Er det dette Hanssen gjør mot jentene med innvandrerbakgrunn? Den som infantiliserer posisjonerer også seg selv. Som kjent, må fedre av og til være strenge "for barnets beste".