Den nye regjeringen i Sverige legger ned integrationsverket


Foto: jazmyn, www.flickr.com

Dette er kanskje ikke overraskende når Nyamko Sabuni er Sveriges nye integrasjons- og likestillingsministeren.

Men i Sverige defineres fortsatt ikke tvangsekteskap som et innvandringsspørsmål - som skal bekjempes og reguleres med utlendingsloven slik Bjarne Håkon Hanssen ønsker - men som et æresvoldsspørsmål og en sak for sosiale myndighetetene.