Den nye pappa

Figur: SSB

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er lettest for far å ta seg fri fra jobben for å ta seg av barn. Dette bilde finner vi også i Danmark.

Det som er gledelig fra et likestillingsperspektiv er at den nye norske pappaen ikke bare har anledning til å ta seg fri, men at han faktisk gjør det.

Forskjellen mellom far og mor - med far som leder an - er til stede ikke bare når man sammenligner fulltidsarbeidende pappaer og mammaer, men også når man inkluderer deltidsarbeidende mammaer.

Den nye pappa i Norge
Danmark