Bright city lightsDette er et bilde fra NASA. Det viser elektrisk lys fra byene verden over. For mer informasjon om NASA-prosjektet og større og bedre bilder klikk http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=1438.
Bildet viser også retningen i migrasjonsstrømmen - fra de "mørklagte" til de "sterk belyste" verdensdelene. http://www.gapminder.org/ formidler statistikk om disse verdensdeler på en spennende måte. Denne lenken viser timelønnen i ulike verdensdeler http://news.yahoo.com/page/minimum_wage