41 personer


Foto: Faisal Saeed, www.flickr.com

Bjarne Håkon Hanssen ønsker å bekjempe tvangsekteskap ved å hindre familieetablering som følge av ekteskap inngått mellom personer som er bosatt i Norge og personer fra land utenfor EØS.

Dette reiser selvsagt spørsmål om hvor mange 18-åringer i Norge som er fra land utenfor EØS som er gift. Dessverre gir ikke Hanssen oss slike opplysninger.

Heldigvis kan Statistisk sentralbyrå vise oss størrelsen av problemet som Hanssen ønsker å bekjempe ved å bruke selve utlendningsloven.

I følge SSB var det pr 1.1.2006, ingen menn og 41 kvinner som er 18 år, gift og fra et ikke-EØS-land som er bosatt i Norge. Altså, en-og-førti (41) personer totalt. Tallet fra SSB sier ingenting om graden av kjærlighet eller tvang ved ekteskapsinngåelsen.
Det kan tenkes at Hanssen mener at det blir for enkelt å bruke dagens lave tall på unge i den aktuelle aldersgruppen. Kanskje tenker Hanssen at lovbestemmelser er jo ment å vare en stund, og at det vil bli langt flere fra de aktuelle land i årene framover. Tallet på barn og unge fra 0-18 år som er fra Asia, Afrika og Latin-Amerika i Norge er pr i dag om lag 70 000.
Spørsmål er selvsagt hvor mange av disse står i fare for å bli tvangsgiftet når de blir 18 og hvor mange som kan "reddes" med Hanssens tvangstiltak.
Jeg har ikke sett noen beregninger fra Hanssen som viser hvor mange ungdom som kan "reddes" gjennom de tiltakene han foreslår. Når han er villig til å legge fra seg universelle løsninger og å ta i bruke sterke virkemidler som vil ramme uskyldige er dette det minste han kan gjøre.
Eller er dette bare et AP-triks for å lokke tilbake stemmer fra Fremskrittspartiet?