Tidligere artikler (2006)
Ligestilling er ikke indfriet i Norden
Politiken 21. des 2006
Der er først ligestilling, når mændene tager sig af halvdelen af det (ubetalte) arbejde med at passe børnene. http://politiken.dk/debat/kommentarer/internationalkommentar/article216488.eceTre trinn mot integrering

Aftenposten 15. des 2006
Statsminister Jens Stoltenbergs mål er at Norge skal bli verdens mest inkluderende samfunn. Her er mine tre konkrete forslag for å virkeliggjøre det.


Norge zoomer ind på indvandrere
Politiken 22. nov 2006
Regeringen i Norge havde en målsætning om at føre en »human, solidarisk og retssikker«flygtningepolitik.
http://politiken.dk/debat/kommentarer/internationalkommentar/article202961.ece


Norsk, norskere, norskest
Aftenposten 22. nov 2006
Den utbredte romantiseringen av Norges homogenitet gjør det vanskelig å se hvordan etterkommere av innvandring før 1970-tallet er blitt gode "norske nordmenn".Eksotisering som metode
Aftenposten 10. nov 2006
Det kommer delegasjoner fra fjerne land for å lære av den norske likestillingsmodellen. Det kommer ingen for å lære av den norske integreringsmodellen. Hvorfor?


Fremmede. Nordmænd aber efter danskerne.
Politiken 20. okt. 2006
Skal vi bare acceptere, at matematik erstatter menneske-rettigheder? http://politiken.dk/debat/kommentarer/internationalkommentar/article188412.ece

Kristin Lavransdatter på urdu
Aftenposten 9.okt 2006
En flertallsregjering har luksusen av å ha nesten ubegrenset definisjonsmakt. Prøveballongene omkring aldersheving som virkemiddel mot tvangsekteskap er et godt eksempel.


Er feite velferdskontrakter bra for oss;Aftenposten 4. sept 2006
Sosialstønaden skal dobles, men ikke for alle sosialhjelpsklienter. Individuelle opplegg som forplikter den enkelte skal belønnes med kontanter. Er dette en god idé?


Når blodbanken er bankerott
Aftenposten 7. aug 2006
Blod er ferskvare og kan fortsatt ikke fremstilles kunstig. Kan en blodbank med en faretruende lav beholdning fortsatt automatisk avvise kandidater på grunn av deres fødested?


Hvordan bli flink i norsk
Aftenposten 20. juli 2006
Det er ingen spøk å flytte til Norge i voksen alder. I tillegg til å omstille seg til det norske klimaet, maten og kulturen er det en utfordring å lære seg det norske språket.


Norske jordbær og pakistanske mango
Aftenposten 3. juli 2006
"Norske jordbær" klinger godt i norske ører. Det er et kvalitetsstempel. Men hvorfor synes svarene til "jordbærspørsmålet" å henge sammen med nasjonal tilhørighet?


Likestilling sett frå sidelinja
Syn og Segn, 2/2006
Korleis kan likestillingsprosjektet revitaliserast, slik at det blir opplevd som relevant for mange i staden for å vere ei sæinteresse for nokre få?http://www.synogsegn.no/upload/woon_2-2006.pdf

Her er artikkelen "Likestilling sett fra sidelinjen" på bokmål.

Vi trenger å utvide norskheten
Aftenposten 22. juni 2006
Kan innvandrere noensinne bli norske nok? Fra en innvandrers ståsted kan norskhet til tider oppleves som et bevegelig mål.


Unnskyld, Manuela!
Aftenposten, 13. juni 2006
Hva kan innvandrere lære av Carl I. Hagen om lojalitet til Norge? Det spørs om Carl I. Hagen er en god rollemodell for innvandrere.


Heller polakk enn pakkis
Aftenposten 7. juni 2006
Antall østeuropeere som arbeider i Norge, øker. Samtidig er det et sysselsettingspotensial hos innvandrere på 45 000 årsverk. Hvorfor foretrekker norske arbeidsgivere polakker?


17.mai og kinesisk hardangersøm
Aftenposten 16. mai 2006
Den 17. mai feirer vi Grunnloven i Norge. Men hvor går grensen for norskhet? Hvor like må vi være? Og hvor ulike kan vi være?


Å kvotere frem mangfold
Aftenposten 27. april 2006
Trond Giske er blitt oppfordret av Aftenpostens debattredaktør til å kvotere inn etniske minoriteter i kulturlivet for å få fart på integreringsprosessen. Hva bør Giske gjøre?


Åpenhet for andre typer ekteskap
Aftenposten 7. april 2006
De to største politiske partiene bruker enhver anledning til å påpeke forskjeller dem imellom. Men tiltak mot tvangsekteskap virker det som de er enige om.


Kulturelle krydderier
Aftenposten 15. mars 2006
Trond Giske og Linn Ullmann er uenige om mål og virkemidler for kulturpolitikken. Men begge har viktige innspill til utformingen av kulturpolitikken i det nye Norge.


Ekstremister i feministklær
Aftenposten 8. mars 2006
Det er uakseptabelt å ofre grunnleggende menneskerettigheter selv om intensjonen er god.Hva skal vi lære på skolen?
Aftenposten 17.feb 2006
Det beste universitetet i Norge er rangert på 69. plass internasjonalt. Hva har kunnskapsminister Øystein Djupedal tenkt å gjøre?Blikk på landet der pepperen gror
Aftenposten 2. feb 2006