Kjønnsdimensjonen i Valla-Yssen-saken

Jeg ble forleden oppringt av en avis. Journalisten ville vite om jeg mente at det var en kjønnsdimensjon i Valla-Yssen-saken. Mediene leter tydeligvis stadig etter nye vinkler til en "gammel" sak.

Det jeg synes er interessant her er ikke svaret, men spørsmålet til journalisten.

Jeg tror nemlig ikke at jeg ville ha blitt oppringt dersom det var to sterke mannlige ledere som var aktører i en personalsak med klare politiske dimensjoner.

Jeg tror heller ikke at jeg ville blitt spurt hvor vidt mediedekning av en kontroversiell leder var ekstra mild fordi han var mann.

Nok en bekreftelse på at det settes likhetstegn mellom "mann" og "norm" på den ene siden og "kvinne" og "kjønn" på den andre.