Tidligere artikler (2005)

Illustrasjon av Renee Rockoff for Long & Olsen


Aftenposten 21.desember 2005
Regjeringen reverserte umiddelbart Bondevik-regjeringens mest skammelige endring i asylpolitikken, nemlig å sende personer med avslag på asylsøknader ut på gaten, uten tak over hodet eller penger til mat.

Aftenposten, 19. november 2005
Hvor mange kvinner det egentlig i den nye politiske ledelsen, er et spørsmål som til tider er heftig debattert etter valget da den nye regjeringen og dens kritikere var uenige.
Aftenposten 25. oktober 2005
Hvordan kan den nye regjeringen sikre reell valgfrihet for både menn og kvinner til å velge likestilling, ikke bare valgfrihet til å velge gammeldags og kjønnstradisjonelt?Et sted å starte er fraværsordningen for hjemmepass av syke barn.

Fattigdom i verdens beste land
Aftenposten 27. september 2005
Barn står i matutdelingskøen i verdens beste land å leve i. Hvordan skal vi forstå dette? Hva bør den nye regjeringen sette fokus på?

Innvandrerregnskap til ettertanke
Aftenposten 31. august 2005
Vil norske politikeres kappløp for å feire Pakistans uavhengighet bidra til høyere valgdeltagelse blant innvandrere?

Kokosnøtt og Bærums-frue
Aftenposten 4. august 2005
Mangfold ligger i tidsånden. Diskusjoner om kjønn, etnisitet og seksualitet reiser spørsmål om andre dimensjoner som for eksempel klasse og geografisk bakgrunn.

1 eller 19 likestillingsministre?
Aftenposten 22. juli 2005
I mediene diskuteres det hvordan en eventuell ny rødgrønn regjering kan sikre ny giv i likestillingen. Én eksklusiv ministerpost knyttet til et "tyngre" departement eller 19 ministre som skal være pådrivere for likestilling innenfor hver sine fagområder?

Aftenposten 6. juli 2005
Før noen fikk begynt å spekulere på om innvandring blir et hett tema dette valget, har Carl I. Hagen kommet på banen.